Szamba Żelbetowe

Szamba Gromadzenie ścieków w szczelnych szambach bezodpływowych należy traktować jako rozwiązanie tymczasowe, dopuszczalne w sytuacjach, kiedy budownictwo mieszkaniowe wyprzedza budowę sieci kanalizacyjnych. Decydując się na gromadzenie ścieków w bezodpływowych szambach, godzimy się na częste ich opróżnianie, a to oznacza uciążliwości związane z pracą wozu asenizacyjnego i stale rosnące wydatki. Ponadto stanowią one zagrożenie dla środowiska i pogarszają warunki sanitarne osiedli. Atutem tego rozwiązania jest stosunkowo niski koszt początkowy inwestycji, a zwłaszcza to, że można je zastosować praktycznie w każdych warunkach. Ma to na ogół ekonomiczne uzasadnienie w przypadku obiektów o względnie małej ilości wytwarzanych zanieczyszczeń.

Szamba

Montaż obejmuje: wykonanie wykopu, osadzenie szamba wraz z nadbudową włazu, wyprowadzenie wentylacji niskiej, zasypanie, i trwa jeden dzień roboczy. Oferujemy dodatkowo wykonanie przykanalików, studzienek inspekcyjnych, kładziemy także kanalizację zewnętrzną. W szczególnych przypadkach (w każdych warunkach terenowych i przy wysokim poziomie wody gruntowej) wykonujemy zbiorniki metodą studni zapuszczanej, uzyskując pojemność do 30m3.

Szambo

Aby ograniczyć uciążliwości eksploatacyjne związane z przyjętym rozwiązaniem proponujemy wykonanie stałego przyłącza umożliwiającego łatwe opróżnianie szamba bez potrzeby wjeżdżania wozu asenizacyjnego na posesję. Opcjonalnie montujemy także system sygnalizacji poziomu nieczystości. oczyszczalnie i szamba dolny śląsk, dachy epdm

Wstecz