Dachy Odwrócone "Balastowe"

Przy wyborze rozwiązań konstrukcji dachów coraz częściej sięga się do koncepcji tzw. dachów odwróconych, gdzie przyjęte określenie nawiązuje do charakterystycznej ich cechy konstrukcyjnej, czyli odwróconego układu warstw izolacyjnych, nieobecnego w tradycyjnych dachach płaskich.

Zielony dach

W tradycyjnych stropodachach płaskich izolacja przeciwwodna (przeważnie stanowi ją nawierzchniowa papa bitumiczna) stale narażona jest na destrukcję powodowaną szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi i klimaty- cznymi, niszczącymi jej powłokę i przyspieszającymi procesy starzeniowe (narażenie na ozon, współdziałanie wahań termicznych, promieniowania UV, sił wiatru i ściernych właściwości kurzu/piasku, zastoisk wodnych itp.). Możliwe też są jej uszkodzenia mechaniczne, co niesie ryzyko penetracji wilgoci do wnętrza stropodachów. Taki dach wymaga stałej konserwacji, w tym okresowej wymiany nawierzchni termo i hydroizolacyjnej.

Zielony dach

W dachach odwróconych izolację przeciwwodną "schowano" do środka konstrukcji, tym samym odwrócono tradycyjną konwencję. Zamiast najczęściej stosowanych rozwiązań (np. pap bitumicznych), firma nasza jako izolację przeciwwodną stosuje niezawodną Membranę EPDM. Wierzchnią warstwę ochronną tworzyć może żwir, płyty chodnikowe na grysie, warstwa wegetacyjna dla roślin itp. W tej technologii istnieje wymóg rozwiązania nietypowych dla dachów tradycyjnych szczegółów technologicznych: zapewnienia ochrony cieplnej stropu, jego wytrzymałości konstrukcyjnej, sposobu odprowadzania wilgoci z wód opadowych i uwarunkowań eksploatacyjnych. Należy przy tym ściśle przestrzegać reżimów technologicznych, zgodnie z wytycznymi i obliczeniami konstrukcyjnymi.

Zielony dach

Rozwiązania dachów odwróconych świetnie sprawdzają się także w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym. Dachy takie wieńczą wieżowce, biurowce, supermarkety bądź wybrane budynki przemysłowe. Ich realizacje mogą najczęściej dotyczyć tarasów użytkowych, możliwości wykorzystania powierzchni stropów dla ruchu pieszego, organizacji miejsc parkingowych czy realizacji tzw. zielonych ogrodów. Koncepcje planistyczne dachu odwróconego mogą też być stosowane jako sposoby nadbudowy i renowacji istniejących dachów płaskich. Na starą warstwę nakłada się dodatkową warstwę izolacji termicznej, a nad nią warstwę dociskową w postaci żwiru lub płyt chodnikowych. Technologia dachu odwróconego pozwala w prosty sposób przekształcić dach poddawany renowacji w "dach zielony". Istotne jest, że w obu przypadkach podczas wykonywania prac renowacyjnych nie ingeruje się szczególnie w istniejącą konstrukcję budynku, co znacznie obniża koszty remontu.

oczyszczalnie i szamba dolny śląsk, dachy epdm

Wstecz