Oczyszczalnie Ścieków

Szamba Wiele przyczyn natury technicznej i ekonomicznej sprawia, że unieszko- dliwianie ścieków odprowadzanych z jednego lub kilku gospodarstw domowych, jak również z większych obszarów zamieszkania zbiorowego, które nie są podłączone do zbiorczych systemów kanalizacyjnych, to problem wciąż aktualny i nie do końca rozwiązany. W takich sytuacjach można gromadzić ścieki w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (szambach) lub unieszkodliwiać ścieki na miejscu przez montaż przydomowej, bądź lokalnej oczyszczalni biologicznej.W obu przypadkach podejmiemy się udzielenia pomocy w wyborze optymalnego rozwiązania, popartego rachunkiem ekonomicznym.
Przy wyborze rozwiązania unieszkodliwiania ścieków w oczyszczalni biologicznej oferujemy następujące warianty:

Biologiczna oczyszczalnia z drenażem rozsączającym,
Biologiczna oczyszczalnia z osadem czynnym,

oczyszczalnie i szamba dolny śląsk, dachy epdm

Wstecz