Drenaże i odwodnienie

Oczyszczalnie Standardowe drenaże wykonujemy z rur drenarskich, perforowanych o średnicy wewnętrznej do 160 mm. W przypadku, gdzie nie możliwe jest zastosowanie standardowych rozwią- zań lub na zlecenie inwestora, drenaże wykonujemy z wysokiej klasy rur drenarskich z PVC-U z filtrem z włókien polipropylenowych o średnicy wewnętrznej min. 100 mm.

Oczyszczalnie Drenaż opaskowy wykonany wzdłuż obrysu budynku stanowi skuteczne zabezpieczenie przed zagrożeniem podtapiania części podziemnych budynku wodą podskórną lub gruntową. Drenaż dość często stanowi awaryjne rozwiązanie w sytuacji, gdy w trakcie eksploatacji obiektu grzyb i pleśnie atakują ściany a pomieszczenia podziemne budynku są zalewane wodą.
Drenaż Zaporowy wykonany jest pomiędzy stokiem czy skarpą a obiektem, który chcemy chronić przed wodą. Zaporowy drenaż ma charakter prewencyjny, gdyż nie dopuszcza wody podskórnej i gruntowej pod budynek.
Drenaż rozsączający stosowany jest przy budowie przydomowych oczyszczalni. W bądź przy odprowadzeniu wody opadowej z dachu, na odległości niepowodujące zagrożenia dla podtapiania części podziemnych budynków.

Wykonujemy również prace związane z wykonaniem i przyłączeniem instalacji odprowadzającej wodę opadową z dachu do sieci burzowej.

oczyszczalnie i szamba dolny śląsk, dachy epdm

Wstecz