Przeciski i Przewierty

Szamba W przeciwieństwie do tradycyjnych metod rozkopowych przewierty i przeciski poziome dają możliwość bezkolizyjnego układania podziemnych rurociągów bez konieczności wykony- wania wykopów i niszczenia istniejącej nawierzchni. Unikamy dzięki temu ograniczeń w ruchu ulicznym, konieczności uzyskania stosownych zezwoleń, kosztów związanych z wymianą gruntu minimalizując ryzyko związane z warunkami atmosferycznymi i głębokimi wykopami.
Wykonujemy przewierty i przeciski pod:
♦ drogami,
♦ torami kolejowymi,
♦ rzekami,
♦ utwardzonymi placami,
♦ innymi obiektami inżynieryjnymi i przeszkodami naturalnymi.
Korzystamy z technik:
Horyzontalnego Przewiertu Sterowanego (HDD), pneumatyki udarowej oraz przecisków i przewiertów hydraulicznych.
Nasza oferta obejmuje umieszczenie w gruncie rur z tworzyw sztucznych w przedziale średnic 32-315 mm a rur betonowych i stalowych, HOBAS, KERAMO w zakresie średnic 100-500 mm.
Na życzenie zleceniodawcy roboty prowadzimy kompleksowo zapewniając roboty ziemne, dostawę rur osłonowych, montaż rury przewodowej, zamulanie piaskiem lub betonem, zasypanie i odbudowę nawierzchni w obrębie komór.
Chętnie podejmujemy się zleceń wymagających dużej precyzji wykonania tj: przykanaliki i kolektory kanalizacji grawitacyjnej, bezwykopowe wpięcia do istniejących studni w ruchliwych ulicach.

oczyszczalnie i szamba dolny śląsk, dachy epdm

Wstecz